História spoločnosti Grass  začala v roku 1990 založením živnosti. Jej vtedajšou hlavnou činnosťou bol výrub stromov v sťažených podmienkach, plošné terénne úpravy a drobné stavebné práce.

V roku 1994 sme sa podieľali na výstavbe vtedy len druhého golfového ihriska na Slovensku GI Alpinka – Košice. Týmto sme získali prístup k novým skúsenostiam a technológiám v  oblasti krajinotvorby, rozsiahlych výsadieb zelene a zakladania špeciálnych trávnatých golfových povrchov. Po ukončení tohto projektu sme sa v roku 2000 transformovali na spoločnosť s ručením obmedzením čo bolo podmienkou pre ďalší rozvoj firmy. 

Naša ďalšia činnosť bola zameraná na tvorbu a údržbu zelene, pričom dlhoročné skúsenosti a  vysoká profesionalita nám umožnili spoluprácu  na mnohých  projektoch. Realizácia záhrad, športových a golfových trávnikov bola vždy jednou z našich priorít, kde sa cítime najviac doma.

Pred 13 rokmi sme rozsah našich činnosti rozšírili o maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, kde ponúkame predaj rezaných a črepníkových kvetov. O krok bližšie k  naším zákazníkom sme sa dostali  prostredníctvom nášho e-shopu www.darujkvet.sk, kde ponúkame donášku  kytíc v rámci mesta Prešov a okolia. Taktiež ponúkame výrobu smútočných vencov a kytíc s možnosťou osobného odberu v našich maloobchodných predajniach.

Minulý rok sme oslávili 30  rokov na trhu. Roky skúseností i spoľahlivej práce sa snažíme pretaviť v službu našim zákazníkom. Výsledky a krása, ktorá po nás ostáva v podobe potešenia ľudí z nádhery zelene a kvetov je nám stálym motrom. Tvoríme zo zelene a kvetov, oživujeme a skrášľujeme priestor v čase pre život.