K bezproblémovému fungovaniu nadmerne zaťažovaného trávnika je potrebná jeho pravidelná údržba a regenerácia. Pri prevádzkovaní športových plôch, dochádza k najzávažnejším chybám práve pri ich údržbe. Nesprávnym výkonom činností ako zavlažovanie, hnojenie alebo kosenie, nebude trávnik nikdy plnohodnotne fungovať či už z praktického alebo estetického hľadiska.                                                                                     
Naše dlhoročné skúsenosti, technické vybavenie a spolupráca s množstvom športových klubov, nám umožňujú ponúknuť Vám profesionálne služby v oblasti tvorby a údržby športových plôch (športového trávnika). Naša činnosť je zameraná hlavne na pomoc futbalovým a golfovým ihriskám alebo iným športovým trávnatým plochám.                               
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa poradenstva sa na Nás môžete nezáväzne kedykoľvek obrátiť pomocou tohto kontaktného formulára

Ponúkané služby:

Proces údržby a regenerácie trávnika

Zásahy, prostredníctvom, ktorých vieme trávnik zregenerovať prípadne nanovo vysiať alebo položiť je viacero. Po individuálnej analýze Vášho trávnika navrhneme ideálne postupy údržby a regenerácie.

Vertikutácia: Procesom vertikutácie sa z povrchu trávnika odstraňuje  odpadová vrstva machu a plsti, pričom jej odstránením dochádza k lepšej priepustnosti živín ku koreňom trávy a zároveň dochádza k úprave nerovností vytvorených nadmernou záťažou. Tento proces je vhodné aplikovať 1-2 krát ročne.

Prevzdušnenie: Prevzdušnením, mechanicky zasiahneme povrchovú vrstvu čím sa lepšie zabezpečí prísun vzduchu, svetla, vody a živín ku koreňom.

Aerifikácia: Sprievodným javom nadmernej záťaže  trávnika je jeho neustále spevňovanie čím dochádza k sťaženému čerpaniu živín  jeho koreňmi, dôsledkom čoho je brzdený rast a rozvoj. Metódou aerifikácie dosiahneme hĺbkové prevzdušnenie čo zefektívnení prísun živín ku koreňovému systému trávnika.

Pieskovanie: Pieskovanie v kombinácií s aerifikáciou vynikajúco pôsobí na biologickú štruktúru pôdy, čo má pozitívny vplyv aj pri povrchoch  náročnejších na údržbu. Piesok taktiež  napomáha rýchlejšiemu schnutiu povrchu po daždi. Okrem piesku môžeme použiť aj iný materiál, ktorý zlepší štruktúru povrchu a pôdy.

Overseeding: Vzhľad a kvalitu trávnika ovplyvňuje viacero faktorov, ako napríklad podnebie, škodcovia alebo choroby. Vhodným druhom osiva za pomoci profesionálnej sejačky, vieme trávniku v boji s nepriaznivými podmienkami výrazne pomôcť. Výsledkom bude  lepší vzhľad a silnejšia schopnosť trávnika odolávať burine, hmyzu či chorobám.

Vyvláčanie zaťahovacou sieťou: Sieťou zaťahujeme povrch po pieskovaní. Zabezpečí rovnomerné rozprestretie piesku alebo iného materiálu použitého pri top dressingu.

Kosenie, hnojenie a zavlažovanieVýmena poškodených častí trávnika drnovaním

Pozrite si niektoré naše práce: