Trávnik je živý organizmus, ktorý má úžasnú schopnosť regenerácie. Veľakrát sa zdá, že zdevastovanému a zanedbanému trávniku sa už nedá pomôcť. Pri správnom použití technológií, materiálov a postupov vieme dosiahnuť efekt, ktorý sa niekedy rovná zázraku.

Profesionálne metódy oživovania a regenerovania trávnika sa dajú aplikovať v rovnakej miere na športových plochách ako aj v záhradách akýchkoľvek rozmerov. Rozdiel je len v použití ťažšej alebo ľahšej záhradníckej techniky, ktorá sa prispôsobuje podľa veľkosti plochy.

Naša spoločnosť disponuje technikou, ktorá zabezpečí renováciu trávnika  na plochách všetkých rozmerov.

Ponúkané služby, proces údržby a regenerácie trávnika

Zásahov prostredníctvom ktorých vieme trávnik zregenerovať, prípadne nanovo vysiať alebo položiť, je viacero. Po individuálnej analýze Vášho trávnika navrhneme ideálne riešenie.

Vertikutácia: Procesom vertikutácie sa z povrchu trávnika odstraňuje  odpadová vrstva machu a plsti, pričom jej odstránením dochádza k lepšej priepustnosti živín ku koreňom trávy a zároveň dochádza k úprave nerovností vytvorených nadmernou záťažou. Tento proces je vhodné aplikovať 1-2 krát ročne.

Prevzdušnenie: Prevzdušnením, mechanicky zasiahneme povrchovú vrstvu čím sa lepšie zabezpečí prísun vzduchu, svetla, vody a živín ku koreňom.

Aerifikácia: Sprievodným javom nadmernej záťaže  trávnika je jeho neustále spevňovanie čím dochádza k sťaženému čerpaniu živín  jeho koreňmi, dôsledkom čoho je brzdený rast a rozvoj. Metódou aerifikácie dosiahneme hĺbkové prevzdušnenie čo zefektívnení prísun živín ku koreňovému systému trávnika.

Pieskovanie: Pieskovanie v kombinácií s aerifikáciou vynikajúco pôsobí na biologickú štruktúru pôdy, čo má pozitívny vplyv aj pri povrchoch  náročnejších na údržbu. Piesok taktiež  napomáha rýchlejšiemu schnutiu povrchu po daždi. Okrem piesku môžeme použiť aj iný materiál, ktorý zlepší štruktúru povrchu a pôdy.

Overseeding: Vzhľad a kvalitu trávnika ovplyvňuje viacero faktorov, ako napríklad podnebie, škodcovia alebo choroby. Vhodným druhom osiva za pomoci profesionálnej sejačky, vieme trávniku v boji s nepriaznivými podmienkami výrazne pomôcť. Výsledkom bude  lepší vzhľad a silnejšia schopnosť trávnika odolávať burine, hmyzu či chorobám.

Vyvláčanie zaťahovacou sieťou: Sieťou zaťahujeme povrch po pieskovaní. Zabezpečí rovnomerné rozprestretie piesku alebo iného materiálu použitého pri top dressingu.

Kosenie, hnojenie a zavlažovanie

Výmena poškodených častí trávnika drnovaním

Pozrite si niektoré naše práce: