Verejná zeleň predstavuje nenahraditeľný aspekt v každom meste alebo obci. Či už z pohľadu krajinotvorby a estetického vzhľadu verejných priestorov, ale taktiež aj z funkčného hľadiska, ktoré predstavuje napríklad  redukcia prašnosti alebo pozitívny vplyv na vlhkosť ovzdušia či  emócie obyvateľov mesta. Vzhľadom na našu dlhoročnú spoluprácu s mestami a obcami Vám vieme ponúknuť široký rozsah služieb  na skrášlenie a údržbu verejných priestorov.

Ponúkané Služby

  • plošné úpravy rozsiahlých terénov
  • plošné modelovanie terénu
  • výsev a zapravenie semena
  • pokládka trávnika na veľkých plochách
  • výsadby všetkých druhov
  • údržba výsadieb a trávnikov
  • zálievka bez automatických závlah
  • závlahové systémy
  • zelené strechy

Pozrite si niektoré naše práce: