Každý živý organizmus potrebuje k svojmu prežitiu zdroj vody. Tento fakt je pri tvorbe alebo údržbe záhrad a trávnikov často zanedbávaný. Kvalitný a dobre vyzerajúci trávnik sa bez dostatočného množstva vody, hlavne v suchých obdobiach nezaobíde. Najefektívnejším  riešením je automatický zavlažovací systém, ktorý zabezpečí rovnomerné dávkovanie vody podľa individuálnych potrieb.

Ponúkané služby

  • bezplatné informácie o správnom zavlažovaní
  • prvotná analýza a návrh riešenia, projekt
  • kompletná realizácia zavlažovacieho systému
  • údržba zavlažovacieho systému

Pozrite si niektoré naše práce: