Trávnatý koberec (rolovaný trávnik) je ideálny spôsob na rýchle dosiahnutie dokonale vyzerajúceho trávnika. Je to predpestovaný trávnik, ktorý sa narezáva aj s podložím a zvinie. Takto pripravené trávnikové pásy sú pokladané na vopred upravený povrch. Do 2-3 týždňov od položenia znesie trávnik plnú záťaž.

Naše predpestované trávnaté koberce majú široké spektrum použitia. Či už sú to záhrady, parky alebo plochy určené na športové účely – golf, futbal.

Používame holandské osivo BARENBRUG sport profesional, ktoré vyhovuje klimatickým podmienkam na Slovensku, je odolné voči chorobám, výborne znáša záťaž a skladba zmesí zaručuje svieži vzhľad a farebnú stálosť.

Trávnaté koberce predávame vo forme roliek v  rozmeroch 0,4m x 0,83 m. Na 1 m2 sú potrebné 3 rolky. Váha 1 rolky je cca 10 kg (1 m2 – cca 25 kg) v závislosti od vlhkosti. Pri odbere zabezpečujeme nakladanie trávnika. Pokládku trávnika doporučujeme zveriť profesionálom.
 

Výhody hotových trávnikov

  • trvanlivosť
  • okamžitá zelená plocha, 
  • hustý trávnatý porast,
  • možnosť položenia od marca do novembra
  • bez buriny, machu a chorôb Tento vysokokvalitný hotový trávnik je trvácnejší a obranyschopnejší ako trávnik vypestovaný svojpomocne.

Pozrite si niektoré naše práce: