Dreviny je nielen nutné sadiť, pestovať, liečiť,  ale aj odstraňovať. V prípade, že Vám dreviny prekážajú, ohrozujú vaše bezpečie. Môžu byť  staré, choré či poškodené. V tom prípade  je potrebné  ich  odborne a bezpečne odstrániť.  MY na to máme odbornú spôsobilosť. Odstraňujeme dreviny i stromy akejkoľvek výšky a hrúbky, odborne profesionálnou technikou (plošinou). Vieme nasmerovať  ich smer pádu, či ich odborne postupne zrezávať, aby napríklad nepoškodili budovy, vašu záhradu, ďalšie dreviny, prípadne oplotenie. Odstraňujeme stromy i dreviny pod elektrickým a iným vedením, vysokým napätím i v obytnej zóne. V prípade potreby ich vieme aj zodpovedne odpratať.