• Zistime zdroje vody
  • Poradime zo zavlažováním
  • Navrhneme umelé zavlažovacie systémy
  • Zavedieme umelý zavlažovací systém
  • Prípravime umelý zavlažovací systém k zimnému spanku