Trávnikový koberec (rolovaný trávnik) je ideálny spôsob na rýchle dosiahnutie dokonale vyzerajúceho trávnika. Je to predpestovaný trávnik, ktorý špeciálny stroj odreže aj s podložím a zvinie. Takto pripravené trávnikové pásy sú pokladané na vopred upravený povrch. Do 2-3 týždńov od pokládky znesie trávnik plnú záťaž.

Naše predpestované trávnikové koberce majú široké spektrum použitia. Či už sú to záhrady, parky alebo plochy určené na športové účely – golf, futbal.

Používame holandské osivo BARENBRUG, ktoré vyhovuje klimatickým podmienkam na Slovensku, je odolné voči chorobám, výborne znáša záťaž a skladba zmesí zaručuje svieži vzhľad a farebnú stálosť aj niekoľko rokov po výseve. Trávnaté koberce predávame vo forme roliek o rozmere 0,3m x 1,11 m. Na 1 m2 sú potrebné 3 rolky. Váha 1 rolky je cca 7-9 kg (1 m2 – cca 25 kg) v závislosti od vlhkosti. Pri odbere zabezpečujeme nakladanie trávnika. Pokládku trávnika doporučujeme zveriť profesionálom.

Výhody hotových trávnikov:

  • trvanlivosť
  • okamžite zelená plocha, 
  • hustý trávnatý porast,
  • možnosť pokládky od marca do novembra
  • bez buriny, machu a chorôb

Tento vysokokvalitný hotový trávnik je trvácnejší a obranyschopnejší ako trávnik vypestovaný svojpomocne.