Základné zásady starostlivosti o trávnik

1. Zavlažovanie
2. Kosenie
3. Hnojenie
4. Odstránenie náletových burín

Zavlažovanie trávnika vyloženého z trávnych mačín

a) Bezprostredne po položení 20 l / m²
b) Nasledujúcich 5 dní (denne) 5 – 6 l / m²
c) Nasledujúce 3 týždne (2x za týždeň) 20 l / m², alebo 5 -6 l denne / m²
d) Celé nasledujúce obdobie 1 x týždenne 20 – 30 l / m², alebo 3 – 4 l denne / m², alebo 6 – 8 l každý druhý deň / m²

Zálievku doporučujeme aplikovať vo večerných hodinách. V extrémne suchom období doporučujeme zalievať aj ráno. V dňoch keď sa vyskytujú prirodzené zrážky zálievka nie je nutná.

Kosenie

  • Pravidelné kosenie je veľmi dôležitou súčasťou starostlivosti o trávnik. Prvé kosenie položeného trávnika uskutočníme po dosiahnutí výšky cca. 6 cm.
  • Je potrebné skosiť o 2 cm na výšku 4 cm. Ďalšie kosenie na výšku 3 – 3,5 cm. Základné pravidlo je, že pri každom kosení by sa mala skosiť maximálne 1/3 z výšky trávnika. Častejšie kosenie podporuje zahusťovanie trávnika. Ak je dĺžka odkosenej trávy viac ako 1/3 celkovej dĺžky stebla, je nutné odpad pozbierať.

Hnojenie trávnika

Hnojením sa zabezpečuje dostatočný prísun živín pre optimálny rast a vývoj jednotlivých druhov tráv v trávnych zmesiach. Pretože pri pravidelnom ošetrovaní trávnika dochádza k výraznému úbytku biologickej hmoty trávnika je hnojenie nevyhnutnou súčasťou údržby trávnika. Hnojenie výrazne prispieva k udržaniu dobrej kondície a farebnej stálosti trávneho porastu.

Ročné zabezpečenie základných živín:

  • Dusík (N) 21 g čistého N / m²
  • Fosfor (P) 7 g čistého P / m²
  • Draslík (K) 11 g čistého K / m²

Dusík je potrebný na stály rast, tvorbu buniek a regeneračnú silu. Fosfor je nevyhnutný pri hlbších koreňoch. Draslík podporuje pevné pletivo a optimálnu výmenu látok.

Pri hnojení bežným hnojivom ročnú dávku treba rozdeliť na 6 dávok. ( 1x mesačne IV – IX mesiac )

Príklad:
Doporučené hnojenie na 100 m²

1. Liadok 1,3 kg
2. Liadok 1,3 kg
3. Slovcerit 2,5 kg
4. Liadok 1,3 kg
5. Liadok 1,3 kg
6. Slovcerit 2,5 kg
7. Superfosfát 1,0 kg, Draselná soľ 1,0 kg

Pre jednoduchšiu a kvalitnejšiu údržbu je možné použiť aj hnojivá s postupným uvolňovaním živín Scotts, kde jedna dávka v jarných mesiacoch zabezpečuje potrebné množstvo základných živín a mikroelementov pre celú vegetačnú sezónu.

Odstránenie náletových burín

V každom trávniku sa po určitom čase objavia náletové širokolisté dvojklíčnolistové buriny. Dôležitou súčasťou kvalitnej údržby trávnika je aj odstránenie týchto nežiadúcich burín pre zachovanie čistoty a jednotného vzhľadu trávneho porastu. Na odstránenie týchto burín aplikujeme roztoky selektívnych herbicídov, ktoré sú na tieto účely určené.

Keďže tieto selektívne herbicídy patria medzi kontaktné látky, aplikujeme ich na už vyklíčené buriny. Preventívne postreky nemajú žiaden vedľajší účinok. Výber a spôsob aplikácie týchto látok je nutné konzultovať s odborníkmi.

Okrem týchto základných zásad starostlivosti o trávnik sú nutné v priebehu dlhšieho časového obdobia aj iné špeciálne zásahy do trávnika pre udržanie požadovaného vzhľadu a kvality trávneho koberca. Viac informácií žiadajte u odborníkov.

Vašou odmenou za dodržiavanie týchto zásad bude krásny, zelený, čistý, hustý a svieži trávny koberec.